E-Konsult

Töövaldkonnad

  • Keskkonnamõju hindamine, -ekspertiisid ja -uuringud
  • Keskkonnalubade taotlused ja nende põhjendusmaterjalid
  • Keskkonnamõjude strateegiline hindamine
  • Kinnisvara hindamine ja arendusprojektid
  • Energiasäästuprojektid- ja konsultatsioonid
  • Riskianalüüs
  • Ohutuse tagamise süsteemi dokumentide koostamine vastavalt Kemikaaliseaduse nõuetele (teabelehed, ohutusaruanded, hädaolukorra lahendamise plaanid)
  • Valla kriisireguleerimise plaanid

Vesta detailplaneeringu materjal